Rabu

Majma’al Bahrain (Sisi Lain)

Kita Sering mendengar istilah " MAJMA’AL BAHRAIN" Pertemuan Dua Lautan. Kalau kita ketik MAJMA’AL BAHRAIN di google. kita akan melihat ribuan, lebih dari 10 ribu yang menerangkan

Berjalan dengan Keong


Tuhan memberiku sebuah tugas, yaitu membawa keong jalan-jalan.
Aku tak dapat jalan terlalu cepat, keong sudah berusaha keras merangkak. Setiap kali hanya beralih sedemikian sedikit.

Ikhlas

Bismilallahir Rahmanir Rahiim
Allah Swt berfirman :
Al-Ikhlas itu adalah salah satu dari rahasia-rahasia-Ku,
yang telah Aku titipkan ke dalam hati
orang yang Aku cintai dari hamba-hamba-Ku.

(Hadits Qudsi, Bihar al-Anwar 70 : 249)

Merajut Jiwa Muttaqin

Terasa berat meninggalkan bulan Ramadhan. Bulan yang dimuliakan dan semua amal ibadah dikaruniai rahmat dan kebrkaha. Bulan yang selalu dinantikan orang-orang mukmin. Bulan yang

Hikmah Shalat dan Wudhu

Hikmah Sholat.
Hikmahnya diantaranya : Diterangkan dalam Alqur-an :
(INNAS SHOLAATA TANHAA 'ANIL FAKHSYAA'I WAL MUNGKAR)

Al Hikmah

HUKUMNYA MENCARI HIKMAH.
(QOOLA ROSUULULLOOHI SALLALLOOHU 'ALAIHI WASALLAMA : AL-KALIMATUL HIKMATU DLOOLATUL MUKMIN FAHAITSU WAJADAHAA FAHUWA AHAQQU BIHAA)

Ashabul Fill

Di riwayatkan, bahwa, Raja Abrahah telah membangun gereja yang indah dan megah di Shan'aa, daerah Negeri Yaman, bangunan yang tinggi dan ber-hias, sehingga bangsa 'Arab menamakannya Al-Qalis, karena, sangat tingginya, orang yang melihatnya pasti akan jatuh kopiahnya. Adapun,

Awal Kisah Ashabul Fill

Telah disampaikan sebelumnya, dalam kisah Ash-habul Ukhdud (orang-orang yang membuat parit) bahwa Dzu Nawwas, yang merupakan raja terakhir kejaraan Himyar. dia seorang musyrik. Dialah

Kisah Ashabul Ukhdud

KISAH ASHABUL UKHDUD DALAM SURAH AL-BURUJ
Surah al-Buruj bermakna gugusan bintang-bintang, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. mengandungi 22 ayat 109 kalimat dan 465 huruf.

Hikmah Bersyukur

Suatu hari, seperti biasanya raja beserta bala tentara termasuk penasihat raja pergi ke hutan untuk berburu.Dengan tangkasnya, sang raja menebas, mengayunkan pedang serta melesatkan anak panah demi mendapatkan sang buruan. Raja sangat tertarik dengan seekor kijang yang sempat melintas di hadapannya.

Dzikron Katsiiroo

WADZKURULLOOHA KATSIIROO.
(Q.S. Al Jum‘ah / 10).
Artinya : “ Dan dzikirlah kamu kepada Alloh dengan sebanyak-banyaknya “.

Kejayaan Islam di Spanyol

SELAMA ini sejarah dan nuansa Islami ada di Tanah Arab sehingga banyak yang pergi cuma umroh saja. Padahal kalau mau umroh, perlu juga diikuti dengan mengunjungi kota-kota sejarah Islam seperti Spanyol di Eropa.

Pusaka Kalimasada

BENCANA & MUSIBAH yang melanda negri ini seyogyanya jangan dianggap sebagai ujian (terhadap orang2 yang beriman). Anggapan itu akan menjebak sikap kita pada kesombongan/takabur/arogan karena merasa diri kita sudah

Sifat rendah Hati dan Penebar Hikmah

DARI SOSOK TERSEBUT KITA BANYAK BELAJAR TENTANG BAHAYANYA KEBODOHAN TERUTAMA JIKA ORANG YANG KURANG ILMUNYA DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERKUASA SEHINGGA MENYEBABKAN BENCANA DI LINGKUNGANNYA. (KOK JADI NYAMBUNG DENGAN KONDISI PEMERINTAH KITA SAAT INI YAA..)

Sastra Jendra Hayuningrat

Falsafah Jawa
 
SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT
SEBUAH TRANSISI YANG CANTIK DARI AGAMA
HINDU KE AGAMA ISLAM

Cirine Wong Soko Entute

o Wong sing ORA JUJUR
Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo. 
o Wong GOBLOG
Wong sing ngempet ngentut sampai jam-2-an.

Serat Dewa Ruci

Pengantar
 
Kisah Bima mencari tirta pawitra dalam cerita Dewaruci secara filosofis melambangkan bagaimana manusia harus menjalani perjalanan batin guna menemukan identitas dirinya atau pencarian sangkan paraning dumadi ‘asal dan tujuan hidup manusia’ atau manunggaling kawula Gusti. Dalam kisah ini termuat amanat ajaran konsepsi manusia, konsepsi Tuhan, dan amanat bagaimana manusia kembali menuju Tuhannya.

Apakah Tuhan Menciptakan Kejahatan?

 Apakah Tuhan menciptakan segala yang ada? Apakah kejahatan itu ada?
Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Seorang Profesor dari sebuah universitas terkenal menantang mahasiswa-mahasiswanya dengan pertanyaan ini,
"Apakah Tuhan menciptakan segala yang ada?".

Petruk dadi Ratu

Kekacauan hukum, sistem bernegara dan berbangsa negeri ini bak kahyangan, tempat para anak penguasa, yang sedang dilabrak Petruk, punakawan Arjuna. Suap-menyuap jaksa yang mulai

Perwujudan Kehambaan (Ubudiyah)


Jadilah dirimu bergantung pada Sifat-sifat Rububiyah, dan jadilah dirimu mewujudkan sifat-sifat ‘ubudiyah"

Semar Penasehat Kesatria

SEMAR adalah nama tokoh panakawan paling utama dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam pementasan kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana. Tentu saja nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua wiracarita tersebut yang berbahasa Sansekerta, karena tokoh ini merupakan asli ciptaan pujangga Jawa.

Mimpi adalah Bahasa Simbol dari Tuhan

Betulkah mimpi merupakan bahasa sandi dari Tuhan yang berkehendak untuk berkomunikasi dengan manusia? Jika demikian, apakah semua mimpi memiliki makna tertentu?

Senin

Melihat Alam dengan Mata Bathin

Alam semesta ini tampak mempesona secara lahiriyahnya, sedangkan batin (dibaliknya) adalah pelajaran mulia. Nafsu hanya memandang pesona lahiriyahnya sedangkan hati memandang pada batin pelajaran mulia yang tersembunyi

Isra Mi'roj

Isro` Mi`roj Nabi Muhammad SAW.

SUBHAANALADZII ASROO BI’ABDIHI LAILAN MINAL MASJIDIL HAROOMI ILALMASJIDIL AQSHOLLADZII BAAROKNAA HAULAHU LINURIYAHU MIN AAYAATINAA INNAHU HUWASSAMII’UL BASHIIR. (Al-Isro` / 1)

Takhalli – Tahalli – Tajalli

TAKHALLI
sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q.S As Syams (91) : 9-10)

Dahulukan La Ilaha ill-Allah Bukan Moralisme

 Assalamualaikum Wr Wb


Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam mengibarkan bendera La ilaha ill-Allah  bukan bendera lainnya. Padahal dengan mengibarkan bendera La ilaha ill-Allah  bangsa Arab bukan saja enggan menerima seruan tersebut, tetapi bahkan menentang dengan keras sampai ke tingkat mengusir dan memerangi Nabi shollallahu ’alaih wa sallam dan para sahabat.

Jumat

Alam Syahadah dan Alam Ghoib


Kata alam di dalam Al Qur’an ada yang sebut alam syahadah dan ada lagi yang disebut alam ghoib. Dalam surat At Taubat ayat 94 dan di dalam surat Al An’am ayat 73 diterangkan:

Syajarotul Yaqin


Bilangan 10 adalah terdiri dari angka 1 dan 0. Satunya adalah ruhani dan Nolnya adalah jasmani. Kita berhitung diawali dari 1 dan kalau mengaji diawali dari ALIF.

Iblis dari golongan Malaikat?

Dalam Al Qur’an surat Al Baqoroh ayat 34 diterangkan:
WA IDZQULNAA LIL MALAAIKATISJUDUU LI AADAMA FASAJADUU ILLA IBLIISA ABAA WASTAKBARO WA KAANA MINAL KAAFIRIIN

Struktur Diri Manusia


Sesungguhnya kita manusia itu sejatinya dalam satu diri yang kasat mata ini, juga Allah ‘letakkan’ diri yang lain yang tak-kasat mata. Ia adalah yang kita sebut “diri batin”. Sedang yang kasat mata ini disebut “diri lahir” kita.

Tegakan Perdamaian


Dengan segala perbedaan yang ada, kita harus bisa bekerjasama menjadi umat yang mampu memberikan solusi kepada negara dan bukannya malah menjadi beban bagi negara. Kelemahan umat

Kenapa semua terlihat Jahat?

Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlapang dada. Jika kita harus marahpun tidak boleh mendendam. Inilah obat kesejukan hati, penghantar keindahan hidup dalam kebersamaan. Hati yang

Menghargai Perbedaan

Kita perlu mengenal orang-orang lain yang berbeda pendapat agar pengetahuan kita bertambah dan bisa lebih menghargai perbedaan. Terkadang kita perlu mengenal orang-orang yang jahat untuk

Hati-hati dalam Hidup

Saudara, kita sering mendengar ungkapan HATI-HATI. Kita pun sering memberi nasihat kepada orang lain untuk berhati-hati. Tetapi sesungguhnya, hampir dari kita semua tidak mengerti dengan

Frustasi dalam Hidup


Dalam dunia ini, adalah tidak mungkin untuk memenuhi seluruh keinginan kita. Tak perduli bagaimana kuat dan berpengaruhnya seseorang, ia akan tetap mengalami frustrasi. Ia akan

Fitnah dan Kemunafikan

Agama Islam adalah agama yang mengajari keindahan. Saat Nabi Muhammad SAW merintis persatuan dan kebersamaan di dalam komunitas kaum muslimin. Beliau menawarkan kepada

Arti Sebuah Kerinduan

Yang terucap dengan lidah kita, tentang Allah SWT, ridho Allah SWT, surga, neraka, iman kepada Allah SWT,  Rasulullah SAW dan segala yang hal di seputar  Islam. Sudahkah kalimat-kalimat

Waliyullah

SIAPAKAH YANG DISEBUT WALI ITU ?
 
Pada tulisan ini, secara bersambung kita membahas tentang Auliyaa-ulloh, artinya : “ Wali-walinya Alloh atau kekasihnya Alloh “.

Rabu

Amalan Bulan Rajab I-III

KAANA IDZA DAKHOLA ROJABUN QOOLA : ALLOHUMMA BAARIK LANAA FI ROJABIN WASYA’BAANA WABALLIGHNAA ROMADLOONA. WAKAANA IDZA KAANAT LAILATUL JUMU’ATI QOOLA HAADZIHI LAILATUN GHORROO-UN WAYAUMUN AZHARUN.

Kemulayaan dan Keutamaan Bulan Rajab

Ada sebuah hadis yang diterangkan oleh Shohabat Shouban (dalam kitab NAS’ATUL MAJAALIS, jilid I, hal 153) menjelaskan tentang pernyataan Rosul ketika mengetahui sebagian orang yang disiksa didalam kubur. Bunyi hadisnya :

Bulan yang Mulia

Alloh Ta’ala menciptakan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Kemudian dari bulan-bulan yang diciptakan oleh Alloh Ta’ala itu ada yang dipilih oleh Alloh, diantaranya :

Hakekat Masjidil Haram

SUBHAANALLADZII ASROO BI`ABDIHII LAILAN MINAL MASJIDIL HAROOMI ILAL MASJIDIL AQSHOLLADZII BAAROKNAA HAULAHUU LINURIYAHUU MIN AAYAATINAA INNAHUU HUWAS SAMII'UL BASHIIR ( Q.S. Al Isro' \ 17 \ Ayat 1 )

Berjuang dijalan Allah

PERJALANAN ISRO’ MI’ROJ NABI MUHAMMAD S.A.W
Ketika Nabi Muhammad s.a.w isro’ dari Masjidil Harom ke Masjidil Aqsho, ditengah perjalanannya beliau bertemu dengan beberapa ayat, diantaranya : Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis.

Hakekat Masjidil Aqsho


HAKEKAT MASJIDIL AQSHO
Apakah Masjidil Aqsho itu ?

Keadaan Alam Barzah

KEADAAN  RUH-RUH  DI  ALAM  BARZAH.
Bagaimana keadaannya ruh-ruh yang sudah ditahan di alam barzah?.

Hari Rabu akhir adalah Hari Nahas yang berlanjut

NABIYULLOH HUD A.S  DIUTUS KEPADA KAUM `AD / KAUM AHQOF
Nama surat dalam Alqur-an yang ke 46 adalah surat Al Ahqof. Ahqof itu bahasa arab, yang berarti :