Rabu

Puncak Makrifat

Inilah yang disebut tajalli. Dalam istilah lain disebut juga Musyahadah atau Mukhasafah. Manusia yang sudah mencapai tajalli berarti ia telah bermikraj.

Penghuni Surga

          
Diterangkan pula: bidadari itu terbuat dari unsur zakfaron, jadi dagingnya kelihatan bening. Bila sedang minum, airnya kelihatan dari luar, tapi jangan dibayangkan seperti plastik, bukan begitu. Akherat kok diukur dengan dunia.

Kemerdekaan dari Neraka


Hati manusia itu bisa di ibaratkan seperti kaca cermin. Dan setiap kali manusia melakukan dosa, maka sama dengan menggoreskan satu titik hitam (NUKTHOTUN SAUDA-UN) ke cermin hati. Bila melakukan dua kali dosa berarti menggoreskan dua titik hitam, bila tiga kali dosa, berarti tiga titik hitam, demikian

Pusarnya Jagat


Kiblatnya manusia ketika sholat dan kiblatnya sholat.
           
Kemanakah kiblatnya manusia ketika sholat? Bukan kiblatnya sholat lho? Lain antara kiblat ketika sholat dengan kiblatnya sholat. Kalau kiblatnya orang sholat itu ke Baitulloh, bukan ke Barat. Kalau kiblatnya ke Barat, jadinya MUSTAQBILAL BARATI. Dan seandainya tempatnya berada di Baratnya Ka’bah, maka menghadapnya ke arah-arah Timur. Kalau di Indonesia ini berhubung berada di posisi sebelah Timurnya Ka’bah maka menghadapnya ke arah-arah Barat (agak ke Utara sedikit). Makanya kalau membuat masjid supaya arah menghadapnya diusahakan tepat.

Hajar Aswad

QOOLA ROSUULULLOHI SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAMA : INNA LIKULLI SYAI-IN SAQOOLATAN WA INNA SAQOOLATAL QULUUBI DZIKRULLOHI, WAMAA MIN SYAI-IN ANJAA MIN ‘ADZAABILLAHI MIN DZIKRILLAHI, WALAU AN TADL-RUBA BISAIFIKA HATTAA YAN-QOTI’U (‘An Ibni Umar) Rowahul Baihaqi fi sya’bil iman. (Jami’ush shoghir / I / Alif / 166).

Hakekat Ikrom

Waktu haji kalau sudah ikrom tidak boleh pakai kain berjahid, juga tidak boleh pakai kopyah (bagi yang laki-laki). Jadi tidak ada istilah kopyah haji, kopyah yang putih-putihpun itu juga bukan kopyah haji. Jika ada yang bilang ada kopyah haji, berarti kita dibohongi. Dibohongi sama orang-orang, kok mau. Pakainnya hanya kain warna putih 2 lembar, yang satu sebagai penutup bawah dan satunya lagi untuk penutup atas (sebagai selendang). Dan tidak boleh memakai celana. Jadi kalau ‘mbundeli” yang rapat.

Rahasia Haji

Sekarang lagi musim haji. Musim haji itu ada 3 bulan, ini menurut Alqur-an. Sebagaimana diterangkan dalam surat Albaqoroh ayat 197.
AL HAJJU ASYHURUN MA’LUUMAATUN
Di ayat tersebut kalimatnya ALHAJJU ASYHURUN artinya Haji itu beberapa bulan, bukan ALHAJJU SYAHRUN, artinya Haji itu satu bulan. Jadi waktu pelaksanaan haji itu ada 3 bulan, bukan hanya 1 bulan.
           
Adapun rahasinya haji itu ada di Arofah (wuquf di Arofah), pokoknya disitu.

Keadaan Lathifah

Lathifah al-qalb, bukan qalb (jantung) jasmaniah itu sendiri, tetapi suatu lathifah (kelembutan), atau kesadaran yang bersifat rubbaniyah (ketuhanan) dan ruhaniah. Walaupun demikian, ia berada dalam qalb (jantung) manusia sebagai media bereksistensi.
 
Menurut Al Ghazali, di dalam jantung itulah memancarnya ruh manusia itu. Lathifah inilah hakikatnya manusia. Ialah yang mengetahui, dia yang bertanggung jawab, dia yang akan disiksa dan diberi pahala. Lathifah ini pula yang dimaksudkan sabda Nabi “Sesungguhnya Allah tidak akan memandang rupa dan hartamu, tetapi ia memandang hatimu”.

Penciptaan Ruh ManusiaPada hakekatnya penciptaan ruh manusia (lima lathifah), tidak melalui sistem evolusi. Ruh ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad manusia melalui proses. Ketika jasad Nabi Adam a.s telah tercipta dengan sempurna, maka Allah memerintahkan ruh Nya untuk memasuki jasad Nabi Adam a.s. Maka dengan enggan ia menerima perintah tersebut. Ruh memasuki jasad dengan berat hati karena harus masuk ke tempat yang gelap.

Tuhan Uang

Pada jaman sekarang, semua orang tidak bisa hidup tanpa uang. Tidak pandang bulu mereka itu petani di pedalaman atau para pekerja kota, buruh atau majikan, ustadz ataupun kyai, biarawan ataupun pendeta. Tanpa uang, orang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, sosial dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Kalau memiliki uang, orang merasa memiliki kebebasan untuk pergi ke mana saja ia mau, membeli apa saja yang ia suka, melakukan apa saja yang ia inginkan. Tanpa uang orang juga tidak bisa berbuat kebaikan. Untuk membantu orang miskin pun dibutuhkan uang. Jadi, uang begitu penting bagi hidup kita.

Daya Tahan di Tengah Tantangan


Ada banyak tantangan menghadang di depan mata. Ada bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami. Ada berbagai bentuk kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan manusia seperti kerusakan alam, luasnya kemiskinan dan kerusakan hidup bersama karena fundamentalisme agama. Pada lingkup keluarga dan hidup pribadi, Anda bisa menambahkan sendiri berbagai tantangan yang Anda sendiri hadapi. Misalnya, tantangan untuk mencapai cita-cita, tantangan dalam perjuangan untuk bertahan hidup, tantangan dalam mewujudkan keutuhan keluarga, tantangan untuk merealisasikan nilai-nilai luhur kehidupan, dan seterusnya.
 
Untuk bisa berhasil dalam hidup di tengah berbagai tantangan dibutuhkan kualitas ketahanan batin. Agar kita bisa makan, kita harus bekerja. Untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, kita perlu belajar untuk tidak takut gagal. Untuk bisa hidup sejahtera, kita perlu belajar agar tidak takut hidup miskin. Untuk bisa hidup efektif di tengah dunia, kita perlu belajar untuk tidak

Pen - Sucian

Acuan dalam pengamalan tarekat bertumpu kepada tradisi dan akhlak nubuwah (kenabian), dan mencakup secara esensial tentang jalan sufi dalam melewati maqom-maqom dan aturan tertentu. Setelah ia tersucikan jasmaniahnya, kemudian melangkah kepada aktivitas aktivitas, yang meliputi:

Rasa

TALI RASA
Manusia memiliki alat yang kasar dan yang halus. Yang halus tidak dapat dilihat oleh panca indra mata tetapi sangat lengket diantara keduanya, sehingga dapat menyebabkan panca indra bisa bekerja masing-masing dan inilah yang disebut dg Tali Rasa ( Syaraf Bathin )
Tali rasa bisa bekerja jika disalurkan kepada indra jasmani. Kerjanya tali rasa ini selalu memberi peringatan kepada roh jasmani, sehingga diterima oleh kita didalam buah pikiran tetapi sangat lemah dan seakan-akan itu tak berguna, lalu tidak diperhatikannya dan ini karena disebabkan banyak dipengaruh oleh akal pikirannya.

Saya contohkan ketika seorang sudah selesai sholat dan dzikir, tiba-tiba sekilas ada buah pikiran didalam qolbunya disuruh untuk kautsar-an. Dan bagi seorang yang awas hatinya ia akan segera melaksanakannya, karena ia tahu siapa yang telah memperintahkannya lewat pesan diqolbunya tiada lain adalah Guru Agung (mursyid) yg memberi sinyal-sinyal pesan pd Muridnya.
Tali rasa inilah yang bisa mengingat segala kejadian yg dikerjakan oleh pikiran dan panca indra lainnya. Tali Rasa ini

Ruh sebagai Pusat

Setiap bayi yang lahir memiliki tingkat kesucian, yang dapat diumpamakan sebuah kertas yang putih polos dan bersih.